Phương thức thanh toán

Quý khách có thể thanh toán qua hệ thống tài khoản ngân hàng của hamono Japan:

1. Chủ tài khoản : Trương Phi Hải

     Số tài khoản : 0922 292 777

     Ngân hàng Mbbank – Chi nhánh Nguyễn Văn Cừ Long Biên

2. Chủ tài khoản : Trương Phi Hải

    Số tài khoản : 922 292 777

    Ngân hàng VIB – Chi nhánh Hà Đông Hà Nội

 

HAMONO

Hotline : 0823 454 777